Vandaag is het zondag

Vandaag is het zondag. Wij wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Wij beschouwen de zondag als een rustdag, een opdracht en geschenk van God, waar we dankbaar voor mogen zijn. Om deze reden is onze webshop op zondag altijd gesloten.


We nodigen u uit om op een later tijdstip onze webshop te bezoeken.

Afval scheiden binnen uw bedrijf? | Luxobin

Luxobin voor bedrijven

Afval sorteren binnen bedrijven is fors in opmars. Steeds meer bedrijven willen hun afval scheiden en bewust omgaan met het milieu. Prullenbakken en werkmethoden die hiervoor beproefd zijn, zijn inmiddels volop beschikbaar. Elke kilo afval die niet gestort of verbrandt hoeft te worden maar juist omgezet wordt in een waardevolle grondstofstroom is er één. Door de jaren heen kan dit oplopen tot duizenden kilo’s binnen uw bedrijf of organisatie. Door ons afval goed te sorteren zorgen we samen voor afvalstromen die gemakkelijk gerecycled kunnen worden en zetten we een duurzame stap! Bij Luxobin helpen wij u met het scheiden van uw afval. Wij stellen graag gezamenlijk de perfecte prullenbakken samen die voor uw kantoor of organisatie het meest praktisch zijn.

Draag bij aan een beter milieu

Het belang van afval scheiden is enorm. Door het afval goed te scheiden kun je afvalstromen als ‘waardestromen’ zien. Waardestromen waaruit nieuwe producten gemaakt worden en waarmee u het gebruik van uitputtende bronnen helpt verminderen. Het is een kleine moeite en levert op lange termijn een grote bijdrage aan een beter milieu. Iets wat niet alleen voor ons positief is maar ook voor de generaties na ons.

Bespaar kosten met afval scheiden

Sorteren van afval is niet alleen goed voor het milieu maar ook goed voor uw portemonnee.

Door het scheiden van afval hoeft er namelijk minder restafval gestort of verbrandt te worden. Een groot deel van de kilo’s bedrijfsafval afkomstig van bedrijven bestaat uit GFT -afval, papier en plastic. Allemaal stromen die omgezet kunnen worden in nuttige grondstoffen.

We zien steeds vaker de prullenbakken onder elk bureau verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt per kantoortuin of afdeling een centraal “afvalmeubel“ te staan met een grote capaciteit. U bespaart hiermee niet alleen op de aanschafkosten, maar vooral ook op de arbeidskosten. De interieurverzorgers hoeven niet langer “onder elk bureau te duiken” om de afvalbak te legen en weer te voorzien van een nieuw zakje. Alleen het centrale “afvalmeubel” hoeft geleegd te worden. En dat kost weinig inspanning omdat onze afvalbakken altijd een deurtje aan de voorzijde hebben zodat de volle zak er zo uitgehaald kan worden. Uw organisatie behaalt naast de kosten besparingen op arbeid en aanschaf van afvalzakken ook nog een voordeel op ergonomisch vlak.

Uw afval binnen het bedrijf netjes gescheiden, en dan?

Wat is de vervolgstap? In de praktijk lijkt dit een lastige stap. Sommige afvalverwerkers kunnen de gescheiden afvalstromen niet los van elkaar innemen. Echter, in overleg is er vaak veel mogelijk. Ook kunnen wij u in contact brengen met partijen die de afvalstromen wel gescheiden innemen en deze omzetten in “waardestromen”. Daar gaat het tenslotte om in de wereld van afval sorteren, een wereld die ook onze wereld is.

Tips om afval te scheiden voor bedrijven

Afval scheiden is niet altijd even gemakkelijk, zeker niet in omgevingen waar veel mensen aanwezig zijn en u dus van veel mensen afhankelijk bent. Enkele tips om dit proces goed te laten verlopen:

Inventariseer uw afval

Het inventariseren van het afval is een belangrijk aspect van het proces. Het inventariseren ziet er vaak als volgt uit:

  • Om welke soorten afval gaat het.
  • Welke hoeveelheden,
  • Hoeveel ruimten,
  • Wat zijn de wensen,
  • Welke beperkingen zijn er,
  • Is er draagvlak vanuit directie,
  • welke afzetkanalen zijn er

Vindt u dit lastig? Wij denken hier elke dag over na en helpen u graag!

Maak een planning

Na het inventariseren kan er een plan worden gemaakt. In dit plan wordt beschreven hoe het afval  wordt gesorteerd. Daarnaast moet er ook worden gekeken naar hoe het inzamelen van afval binnen het bedrijf het best vormgegeven kan worden. Hier hoort een eerlijke financiële onderbouwing bij. We vinden het belangrijk om te weten waarom u iets wel, of juist niet doet.

Implementatie

Uiteindelijk is het tijd om de plannen te implementeren. De bakken worden geplaatst en het personeel en de interieurverzorging wordt ingelicht. Hier hoort ook de afstemming met de partij bij die uw gesorteerde afval ophaalt.

Evaluatie

Uiteindelijk wordt er geëvalueerd. Is alles naar wens verlopen, wat kan er nog worden verbeterd?

Kies voor de Luxobin office

Afval scheiden in uw bedrijf ook gemakkelijk maken? Wij hebben altijd de beste oplossing voor u en denken graag met u mee. Speciaal voor bedrijven is een hele serie “Luxobin Office” varianten ontwikkeld. Fraaie en handige afvalmeubels in uw kleur en gemaakt naar uw wens. Geleverd in uw formaat en zo nodig voorzien van de handige Luxobin bekerverzamelaar of een afsluitbaar papier-compartiment voor uw vertrouwelijke documenten. Heeft u nog vragen neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op en ontvang vrijblijvend een offerte