Vandaag is het zondag

Vandaag is het zondag. Wij wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Wij beschouwen de zondag als een rustdag, een opdracht en geschenk van God, waar we dankbaar voor mogen zijn. Om deze reden is onze webshop op zondag altijd gesloten.


We nodigen u uit om op een later tijdstip onze webshop te bezoeken.

Afval scheiden op scholen? | Luxobin Pullenbak

Luxobin prullenbak voor scholen

Prullenbakken op school worden steeds belangrijk. Dit komt doordat afval scheiden op school steeds vaker gebeurd. Prullenbakken die hiervoor geschikt zijn, zijn dan ook geen overbodige luxe. Door kinderen en jonge mensen steeds weer te laten kiezen in welke afvalbak of afvalzak het afval gesorteerd moet worden groeit ook de bewustwording om het te blijven doen.

Het principe van ‘jong geleerd is oud gedaan’ is hier van toepassing. Zeker als zij zowel op school als thuis gestimuleerd worden om hun afval te scheiden. Zo zorgen we samen voor afvalstromen die gemakkelijk gerecycled kunnen worden en zetten we een duurzame stap! Onze prullenbak voor school helpt u met het afval scheiden. Wij stellen graag, samen met u, de meest praktische en gewenste prullenbakken voor uw school samen.

Het belang van afval scheiden op school

Afval scheiden met een prullenbak op school is waardevol en het belang ervan is dan ook enorm. U kunt afvalstromen als ‘waardestromen’ zien. Waardestromen waaruit nieuwe producten worden gemaakt. U zorgt ervoor dat het gebruik van uitputtende bronnen wordt gereduceerd.
Sorteren van afval is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de schoolbegroting. Door het afval goed te sorteren neemt het percentage restafval fors af. Dit afval zou anders worden gestort of verbrand moeten worden. Er wordt vaak niet over nagedacht, maar een groot deel van de kilogrammen afval van scholen bestaat uit GFT afval, papier en plastic. Allemaal stromen die omgezet kunnen worden in grondstoffen. Afval sorteren is dus zeker de moeite waard!

Jongeren zijn de toekomst

Kinderen en studenten moeten uiteindelijk de wereld gaan onderhouden en beheren. Het op jonge leeftijd aanleren van afval scheiden zorgt er dus voor dat hele generaties meer milieubewust opgroeien. Jonge mensen die afval sorteren in alle schooljaren met de paplepel ingegoten krijgen, zullen dit overnemen in de rest van hun leven. Op deze manier krijgen we deze wereld een stukje duurzamer!

Bespaar kosten met afval scheiden

Sorteren van afval is niet alleen goed voor het milieu maar ook goed voor uw portemonnee.

Door het scheiden van afval hoeft er namelijk minder restafval gestort of verbrandt te worden. Een groot deel van de kilo’s bedrijfsafval afkomstig van bedrijven bestaat uit GFT -afval, papier en plastic. Allemaal stromen die omgezet kunnen worden in nuttige grondstoffen.

We zien steeds vaker de prullenbakken onder elk bureau verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt per kantoortuin of afdeling een centraal “afvalmeubel“ te staan met een grote capaciteit. U bespaart hiermee niet alleen op de aanschafkosten, maar vooral ook op de arbeidskosten. De interieurverzorgers hoeven niet langer “onder elk bureau te duiken” om de afvalbak te legen en weer te voorzien van een nieuw zakje. Alleen het centrale “afvalmeubel” hoeft geleegd te worden. En dat kost weinig inspanning omdat onze afvalbakken altijd een deurtje aan de voorzijde hebben zodat de volle zak er zo uitgehaald kan worden. Uw organisatie behaalt naast de kosten besparingen op arbeid en aanschaf van afvalzakken ook nog een voordeel op ergonomisch vlak.

Afval gesorteerd, en nu?

Het afval is gesorteerd, en nu? In de praktijk lijkt dit nogal eens een lastige stap. Sommige afvalverwerkers kunnen de gescheiden afvalstromen niet los van elkaar innemen. In overleg met uw gemeente is er vaak veel mogelijk. Ook kunnen wij u in contact brengen met partijen die de afvalstromen wel gescheiden innemen en deze omzetten in “waardestromen”. Daar gaat het tenslotte om in de wereld van afval sorteren, de wereld die ook onze wereld is.

Zo scheid je afval op school

Afval scheiden is niet altijd even gemakkelijk, zeker niet in omgevingen waar veel mensen
aanwezig zijn en u dus van veel mensen afhankelijk bent. Enkele tips om dit proces goed te laten verlopen:

Begin met inventariseren

Voordat afval kan worden gescheiden op scholen moet er over allerlei zaken worden nagedacht. Zaken als:

  • Om welke soorten afval gaat het?
  • Welke hoeveelheden?
  • Hoeveel ruimtes?
  • Wat zijn de wensen?
  • Welke beperkingen zijn er?
  • Is er draagvlak vanuit directie?
  • Ook een afval scheiden prullenbak op het schoolplein?

Stel een plan op

Na het inventariseren kan er een plan worden opgezet. Een plan om voor uw school of scholengemeenschap het afval te sorteren. Maar ook een plan om het inzamelen binnen scholen het meest praktisch vorm te geven. De plaatsing van prullenbakken voor het afval sorteren blijkt in de praktijk heel divers. Op basisscholen worden ze vaak in de lokalen en personeelskamer geplaatst. Op hogescholen en universiteiten worden afvalbakken echter vaak in aula’s gangen en in de kantine geplaatst.

Tijd om het plan werkelijkheid te maken

Nadat het plan is opgesteld kan hij worden geïmplementeerd. De prullenbakken kunnen nu worden geplaatst. Vervolgens kan er uitleg worden gegeven aan leerlingen en het personeel Maar ook de huishoudelijke dienst en interieurverzorging kan worden ingelicht. Hierbij hoort ook de afstemming met de partij die uw gesorteerde afval ophaalt.

Evalueer of alles goed is gegaan

Evalueer of de implementatie goed verloopt, wat gaat wel goed en waar liggen de verbeteringen. Stuur eventueel bij waar nodig.

Ook afval scheiden met een prullenbak op uw school?

Wilt u verantwoord en handig uw afval scheiden op school? Bij Luxobin hebben we altijd een passende oplossing. Voor een realistisch en doordacht advies voor uw school of scholengemeenschap bent u aan bij ons aan het juiste adres. Zelfs als het gaat over de logistiek van afvalstromen in het gebouw, of bijvoorbeeld bij nieuwbouw- of renovatieplannen. We staan klaar om u te helpen! Ook ambities voor een afvalvrije school? Neem gerust contact met ons op.

Neem contact op en ontvang vrijblijvend een offerte